Jedná se o rizikový faktor chování, nešvar nebo jen o pouhou lidskou vypočítavost? Vždy záleží na úhlu pohledu s tím asi bude většina souhlasit. My jsem se zaměřili na projev chování jedinců ve vztahu.

Jak poznat manipulátora

Můžeme mluvit o kalkulaci na výhody, sledující vlastní prospěch, a to na úkor jiných s tím, že se do dialogu zapojí komunikační smyčky například typu: „nemohu tě reprezentovat tímto oblečením… kabelkou…, měli bychom koupit nové, jak bych mezi lidmi vypadal/a/“. Cílem jednání partnera je vzbudit naléhavou potřebu a přenést odpovědnost za placení na protějšek.

Stalo se Vám to?

Tak to je manipulativní prospěchářství a věřte, v tomto ohledu je česká populace (muži a ženy) poměrně vyrovnaná, co se týče predispozic (náchylnost, sklon k jednání.) Muži mají 36,5 % a ženy 32,8 %. Nižší skóre u žen se projevuje vyšší mírou samostatnosti, sebedůvěry a nižší mírou závislosti na partnerovi. Možná Vás čísla poměrnou shodou překvapila, ale díky moderní době a konkurenčnímu prostředí, které je přirozené i ve vztazích, tomu tak je. V podstatě se jedná o přirozenou vlastnost každého z nás, schopnost druhého ovlivňovat, směřovat někam, „až manipulovat kam chceme nebo kam se necháme“ Na této vlastnosti je ostatně postavený i leadership, ač si to chceme či nechceme přiznat. Rozdíl je vždy v etice. Zde je to leader, či manipulátor????

Jak se manipulátor projevuje

  • Jednání manipulanta je kalkulativní, dopředu promyšlené, mnohdy i bez ohledu na důsledky, které mohou nastat (zadlužení partnera kvůli nákladným dárkům). Pro dosažení svého cíle jedinec vytváří pocit potřeby, nutnosti a naléhavosti, bez které se jeho bytí či zájem o partnera neobejde. V jednání se může projevovat jak sociální nátlak, tak i různé formy vydírání.
  • Jednání se projevuje touhou dosáhnout svého, a to předem promyšleným (vykalkulovaným) jednáním, sledujícím dosažení prospěchu. Projevuje se velmi často například prohlašováním: „Jak na okolí působím/me, když nemám kvalitní kabelku, auto.…“ Podstatou je, že jedinec využívá jako formu nátlaku sebeprezentaci. Tyto požitky staví jako podmínku vztahu, stability, není ochoten sám investovat.

Únosnou míru vnímáme podle norem populace do 45 %Hodnota nad 65 % značí vysokou míru kalkulace ve vztahu. Můžeme mluvit o vypočítavosti, či tzv. zlatokopectví.

Vaše Eva

*Výsledky našich empirických dat uvádíme v procentech a v pořadí muži/ženy na české populaci. Pro data a jejich porovnání jsme zvolili vzorek 5 800 respondentů z řad mužů a žen ve věku od 18 do 70 let.

Budeme rádi za vaše názory, či zkušenosti, které můžeme společně sdílet: klikněte zde.