Zajímá vás:

K čemu je PT vlastně dobrý?

Je dokázáno, že kvalitní vztahy zvyšují životní spokojenost i délku života a jsou základním stavebním kamenem lidského štěstí. Na rozdíl od populárních kvízů, astrologie, vykládání karet apod. je nyní konečně na trhu produkt, který partnerům pomáhá ve vzájemném poznání s pomocí vědeckého přístupu, konkrétně psychodiagnostické metody vycházející z tvarové psychologie (spontánní výběr a asociace na skupinu tvarů). Na základě moderní validní psychometriky WORKtest lze predikovat úspěšnost vztahu z mnoha hledisek.

Na jaké vědeckém metodě je vytvořen?

Na jaké vědeckém metodě  je vytvořen?
Test je založen na tvarové (gestalt) psychologii a pracuje  na podvědomé úrovni. Tato metodika tedy neumožňuje testovaným stylizovat se do žádoucích výpovědí – jedinec se tak nemůže vědomě vylepšovat. Celý systém psychogeometrie  WORKtest®, z kterého PT vychází, má díky svému principu a své struktuře projektivního testu kapacitu měřit jednotlivě i najednou až 300 osobnostních a výkonových kritérií. WORKtest® pracuje se strukturou a dynamikou osobnosti, a to jak vnější, tak i vnitřní, bere v potaz i klíčové okolní vlivy působící na osobnost jako takovou.

Opírá se o tyto postuláty:

Mozek funguje jako počítač, do kterého se po dobu celého dětství ukládají „programy“, které řídí naše emoční prožívání, chování a rozhodování. Tyto programy se nazývají asociační vzorce chování.
Asociační vzorce chování vznikají prvotním rozborem situace. To, jak jsme se v této situaci cítili (emoční náboj), jaké přesvědčení a postoj jsme zaujali, vše je obsaženo v asociačním vzorci chování, který aplikujeme na další situace. Jsou to tedy scénáře situací, které si podvědomě vytváříme a přitahujeme.
Asociační vzorce chování jsou uloženy v podvědomí a jejich přítomnost si neuvědomujeme. Z tohoto důvodu jsou rezistentní vůči změně.
Výběr geometrických tvarů souvisí s naší psychikou, přesně řečeno s podvědomými asociačními vzorci.
Preference určitých tvarů nesouvisí s vědomím rozhodnutím, ale jedná se o přirozenou podvědomou odezvu.
Související asociace je pak výsledkem vědomého popisu daného podvědomého výběru.
Pomocí projektivní metody jsme tedy schopni odhalit tzv. vzorce chování, vzorce motivace, vzorce vzdoru, vzorce reakce, a podobně.

Do jaké míry jsou výsledky spolehlivé a objektivní? Na kolika lidech byl PT ověřován?

Na základě provedených studií dosahuje psychometrika WORKtest  vysoké přesnosti a spolehlivosti. Celkem prošlo systémem více jak 30.000 respondentů. Vývoj můžete sledovat zde: https://www.worktest.cz/vyvoj-a-vyzkum-worktestu/ nebo zde: https://www.worktest.cz/psychotesty-vs-worktest/

Korelace byla provedena na vzorku 12.000 respondentů – Partnerské vztahy (N = 12 000). Test se zaměřuje na kombinaci 5 základních rovin (Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování), které jsou seřazeny do 24 různých kritérií.

Výsledkem je zjištění, že v první verzi metodiky korelace mezi položkami testu nejsou mezi sebou v rozporu, a rovněž se prokázalo, že nejsou v rozporu ani s teoretickým modelem, který je základem testu. Korelace mezi jednotlivými položkami a základními rovinami jsou silné a jsou v rozmezí 0,55-0,87. Podle statistické analýzy se za středně silné hodnoty  uvádí od 0,35.

Pro koho je PT určen? Může si ho udělat i jednotlivec?

PT je primárně určen pro partnerské páry. Jednak pro ty, které jsou ve vztahu čerstvě a chtějí se lépe a rychleji poznat, tak i pro partnery v dlouhodobém vztahu, kteří si chtějí potvrdit svoje domněnky nebo lépe pochopit problémové oblasti. PT je ale určen i pro jednotlivce, kteří hledají sebepoznání, které mohou v budoucím vztahu využít.

Jaké oblasti se v PT objevují?

V rámci PT se partneři mají možnost testovat ve 24 kritériích rozdělených do 5 sekcí – Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování.

Jsem singl a rád bych si našel partnera, se kterým bych chtěl mít kvalitní vztah. Co mi může PT přinést?

Jste v situaci, kdy vážně uvažujete o vážném vztahu a chcete se na něj připravit. Nevadí, pokud ho zatím absolvujete sám. Třeba jste zažili ve vztazích opakovaná zklamání a chcete lépe porozumět příčinám a pracovat na nich.

Pro vás máme připravený Single test. Můžete se přesvědčit o vašich silných stránkách, na kterých můžete stavět v budoucím vztahu a také je prezentovat svému partnerovi. Součástí výsledku budou i slabší stránky, které Vás naopak mohou inspirovat k rozvoji či potlačení nežádoucích projevů chování. Rizikových faktorů se neobávejte, naopak je vnímejte jako cestu k rozvoji. Vězte, že rizikové faktory máme skutečně zastoupeny všichni. Rizikovým faktorem chování se stává hodnota nad 65 % – tedy oranžová a žlutá barva v grafické části. Ve svém výsledku se tedy zaměřujte na komplexitu, nikoliv jen na detail. Závěrečné skóre v barevném rozlišení prozrazuje Vaši kredibilitu a potenciál, se kterým do vztahu vstupujete.

Mějte však na paměti, že na každém vztahu je potřeba neustále pracovat. Vztahy jsou o komunikaci, toleranci a respektu, což Vám ukáží zejména oblasti Osobnost, Psychika a Vztahy (A, B, D). Vzájemná kompatibilita s partnerem je vyjádřená v benchmarkingu, a to porovnáním barevných škál obou partnerů. Nejde o to, kdo z partnerů je lepší či horší, ale o vzájemné kompatibilitě, která je vyjádřená barevnou škálou celkového skóre (viz. Ukázka). Ta dává odpověď na otázku, zda je, či bude vztah kompatibilní a vyvážený.

Jsem již ve vztahu a plánujeme společné soužití a založení rodiny. Jak mi může PT pomoci?

Jste v situaci, kdy vážně uvažujete o společném soužití nebo založení rodiny, a tak se chcete dozvědět, jaké budete mít předpoklady pro dlouhodobý vztah či výchovu vašich děti.

Je na místě podstoupit PartnersTest nebo PartnersTest+

Můžete partnera k tomuto kroku vyzvat a podívat se společně na výsledky testu. Můžete se přesvědčit o vašich silných stránkách, na kterých můžete dále budovat Váš vztah, ale zároveň můžete pracovat i na vašich limitech, které se mohou časem ve vztahu projevit. Jsou to slabší stránky, které Vás mohou inspirovat k rozvoji, či potlačení nežádoucích projevů chování, kterými jsou bezesporu i rizikové faktory. Vězte, že rizikové faktory máme skutečně zastoupeny všichni. Rizikovým faktorem chování se stává hodnota nad 65 % – tedy oranžová a žlutá barva v grafické části. Ve svém výsledku se tedy zaměřujte na komplexitu, nikoliv jen na detail.

Mějte však na paměti, že na každém vztahu je potřeba neustále pracovat. Vztahy jsou o komunikaci, toleranci a respektu, což Vám ukáží zejména oblasti Osobnost, Psychika a Vztahy (A, B, D). Vzájemná kompatibilita s partnerem je vyjádřená v benchmarkingu, a to porovnáním barevných škál obou partnerů. Nejde o to, kdo z partnerů je lepší či horší, ale o vzájemné kompatibilitě, která je vyjádřená barevnou škálou celkového skóre (viz. Ukázka). Ta dává odpověď na otázku, zda je, či bude vztah kompatibilní a vyvážený.

Žádný z partnerů nemá stejné hodnoty ve všech oblastech. Stejné barvy v položkách naznačují podobnost chování partnerů. Kompatibilitu vztahu určují vzájemné hodnoty, které jsou ve stejných barvách, či v barvách o jeden stupeň odlišné. V případě, že je většina hodnotících kriterií vzájemně vyvážená, mluvíme o vyváženosti a kompatibilitě. V opačném případě, pokud jsou rozdíly významné (šedá-žlutá; šedá oranžová) mluvíme o nevyváženosti, což může činit ve vztahu disharmonii, pokud ovšem nejste zrovna člověkem, který vyhledává velké rozdíly až opaky.

Kompatibilita partnerů v názorné ukázce:

Jsem ve vztahu, ale zjišťujeme, že v některých oblastech narážíme na situace, které narušují harmonický vztah. Jeden druhého si vážíme, ale máme určitou krizi. Může mi PT pomoci?

Jste v situaci, kdy si kladete otázky, zda je můj partner ten pravý? Co dělám špatně, kde se stala chyba? Proč si najednou nerozumíme, nekomunikujeme, uzavíráme se do sebe?

Je na místě podstoupit PartnersTest nebo PartnersTest+. Můžete partnera k tomuto kroku vyzvat a podívat se společně na výsledky testu. Můžete se přesvědčit o vašich silných stránkách, na kterých můžete dále budovat Váš vztah, ale zároveň můžete pracovat i na vašich limitech, které se mohou časem ve vztahu projevit. Jsou to slabší stránky, které Vás mohou inspirovat k rozvoji, či potlačení nežádoucích projevů chování, kterými jsou bezesporu i rizikové faktory. Vězte, že rizikové faktory máme skutečně zastoupeny všichni. Rizikovým faktorem chování se stává hodnota nad 65 % – tedy oranžová a žlutá barva v grafické části. Ve svém výsledku se tedy zaměřujte na komplexitu, nikoliv jen na detail.

Mějte však na paměti, že na každém vztahu je potřeba neustále pracovat. Vztahy jsou o komunikaci, toleranci a respektu, což Vám ukáží zejména oblasti Osobnost, Psychika a Vztahy (A, B, D). Vzájemná kompatibilita s partnerem je vyjádřená v benchmarkingu, a to porovnáním barevných škál obou partnerů. Nejde o to, kdo z partnerů je lepší či horší, ale o vzájemné kompatibilitě, která je vyjádřená barevnou škálou celkového skóre (viz. Ukázka). Ta dává odpověď na otázku, zda je, či bude vztah kompatibilní a vyvážený.

Žádný z partnerů nemá stejné hodnoty ve všech oblastech. Stejné barvy v položkách naznačují podobnost chování partnerů. V případě, že je většina hodnotících kriterií významně rozdílná, naznačuje to disharmonii vztahu.

Porovnání partnerů Vám ukáže, jak moc jsou hodnoty rozdílné a zda závěrečné skóre naznačuje významné rozdíly. V takovém případě je kompatibilita mezi partnery nižší nebo nízká.

Stejné barvy v závěrečném skóre ukazují na podobnost partnerů. Znamená to, že kompatibilita partnerů (vzájemná shoda) je v rovnováze. Takovými kombinacemi může být například: modá-modrá, oranžová-oranžová, žlutá-žlutá. Šedošedá je sice v rovnováze, ale projevuje se oslabeným potenciálem hodnot (viz. doporučení u závěrečného skóre jednotlivců).

Kombinace barev poukazuje na rozdíly mezi závěrečným skóre partnerů, což může znamenat rozdílnost partnerů od významných hodnot po středně významné až nevýznamné.

  • Významné rozdíly určuje kombinace barev šedá-žlutá. Podobnost a kompatibilita partnerů je zde nízká až velmi nízká.
  • Střední rozdíly určuje kombinace barev šedá-oranžová a modrá-žlutá. Zde se podobnost i kompatibilita partnerů přibližuje.
  • Nižší rozdíly určuje kombinace barev šedá-modrá, modrá-oranžová, oranžová-žlutá. Podobnost partnerů je vyšší než u středních a významných rozdílů, což znamená i vyšší míru partnerské kompatibility, shody. Vztah může být vyvážený.
Jsem v situaci, kdy uvažuji o rozchodu s partnerem. Může mi jestě PT vůbec pomoci?

Možná jste v situaci, kdy Váš vztah stagnuje a potýkáte se v problémech a hledáte východisko. Jedním z nich je i úvaha o rozchodu s partnerem. Než tento krok učiníte, možná jste zvažoval/a návštěvu psychologa, či manželskou poradnu. Jednáte přirozeně a uvážlivě, a nyní je vhodný čas prozkoumat, jaké odlišnosti Váš vztah vykazuje, či se jedná o vzájemné nedorozumění, či disharmonii vztahu.

Je na místě podstoupit PartnersTest nebo PartnersTest+. Můžete partnera k tomuto kroku vyzvat a podívat se společně na výsledky testu. Můžete se přesvědčit o vašich silných stránkách, na kterých můžete dále budovat Váš vztah, ale zároveň můžete pracovat i na vašich limitech, které se mohou časem ve vztahu projevit. Jsou to slabší stránky, které Vás mohou inspirovat k rozvoji, či potlačení nežádoucích projevů chování, kterými jsou bezesporu i rizikové faktory. Vězte, že rizikové faktory máme skutečně zastoupeny všichni. Rizikovým faktorem chování se stává hodnota nad 65 % – tedy oranžová a žlutá barva v grafické části. Ve svém výsledku se tedy zaměřujte na komplexitu, nikoliv jen na detail.

Mějte však na paměti, že na každém vztahu je potřeba neustále pracovat. Vztahy jsou o komunikaci, toleranci a respektu, což Vám ukáží zejména oblasti Osobnost, Psychika a Vztahy (A, B, D). Vzájemná kompatibilita s partnerem je vyjádřená v benchmarkingu, a to porovnáním barevných škál obou partnerů. Nejde o to, kdo z partnerů je lepší či horší, ale o vzájemné kompatibilitě, která je vyjádřená barevnou škálou celkového skóre (viz. Ukázka). Ta dává odpověď na otázku, zda je, či bude vztah kompatibilní a vyvážený.

Žádný z partnerů nemá stejné hodnoty ve všech oblastech. Stejné barvy v položkách naznačují podobnost chování partnerů. V případě, že je většina hodnotících kriterií významně rozdílná, naznačuje to disharmonii vztahu.

Porovnání partnerů Vám ukáže, jak moc jsou hodnoty rozdílné a zda závěrečné skóre naznačuje významné rozdíly. V takovém případě je kompatibilita mezi partnery nižší nebo nízká.

Uvažuji o zajímavém dárku pro přátelé, či rodiče. Myslíte, že by jim to mohlo pomoci?

Zřejmě přemýšlíte pokrokově a chcete své prostředky vynaložit efektivně s cílem pomoci jiným lidem, či darovat zajímavý dárek.

Možná jste si všimli, že harmonie vztahu vašich přátel je narušená a přemýšlíte jak, jim pomoci.

Chcete potěšit rodiče k výročí svatby, či životnímu jubileu a přemýšlíte nad originálním dárkem?

Chcete podpořit známá, přátelé, či rodiče v navázání nového vztahu a přemýšlíte jak?

Je na místě zakoupit PartnersTest, Partnerstest+ nebo Single test. Všechny varianty jsou velmi zajímavé a nabízí užitečné informace, které mohou nejen pomoci Vašim přátelům, známým či rodině, ale také udělat krok k novému seznámení.  Vše najdete na www. Partnerstest.cz, nebo zde

Co mám udělat když si chci PT objednat?

Na www.partnerstest.cz si vyberete produkt (Single test, Partnerstest, PartnersTest+ nebo Konzultace) a kliknete na tlacitko Koupit. To vás přesměruje do eshopu systému WORKtest. V záložce PartnersTest si vybere správnou variantu produktu, vložíte do košíku a zaplatíte. Dostanete email s potvrzením objednávky, daňovým dokladem a voucherem (v příloze), na kterém bude odkaz na stranku PT a kod do systemu WORKtest. Zákazník voucher použije sám nebo ho můze darovat/předat a to nejen svému partnerovi.

Co mám udělat když už mám voucher a chci test provést?

Na www.partnerstest.cz kliknete na tlačítko Provést test, to vás odvede do systemu WORtest. Do prázdného pole vložíte kód z voucheru a provedete test. U single testu uvidíte výsledky ihned, ty si můžete i vytisknout.

Jak se dostanu k výsledkům za oba partnery?

U partnerského testu ten, kdo dokončí test jako první, může vidět v systému jen svůj single test, který si může i vytisknout.  Poté, co udělá test i druhý partner, první partner dostane email s přihlašovacími údaji a upozorněním, že partnerský test je připraven a on si ho může v systému prohlédnout nebo vytisknout. Ten, kdo test udělá jako druhý, může vidět všechny výsledky (svoje i partnerské) v systému ihned. I on dostane email po dokončení testu (stejně jako první partner) pro případ, že by se chtěl k výsledkům vracet.

V případě zakoupení PartnerTestu+ si mohou oba partneri udělat retest bez omezení termínu na základě přihlašovacích údajů z emailu, který dostanou po prvním testu.

Jak dlouho test trvá?

Neměl by zabrat více než půl hodiny.

Jak test vypadá a probíhá?

Test pracuje na podvědomé úrovni, kde se střídají 4 techniky, které tak tvoří jednotlivé části. Test Vás neomezuje v náročném řešení, není zatížen množstvím otázek a vašich odpovědí. Test neumožnuje vhled a stylizaci. Jednotlivé části mají svou logiku, navazují na sebe, váš mozek pracuje ve dvou dimenzích, zapojujete pravou i levou hemisféru.

Jak vypadá výstup z testu?

Partneři mají po provedení testu přístup k více výstupům – každý uvidí (nebo si může vytisknout) svůj single test a poté, co i druhý partner provede svůj test, tak i partnerský test. Výstupy (k náhledu nebo k vytištění) se jednoduše vygenerují kliknutím na tlačítko. Každý výstup má  grafickou a popisnou část. V grafické části vidíte barevné sloupcové grafy (šedá – nerozvinutá, modrá – dostatečná, červená – rozvinutá a žlutá – dominantní), vaše skóre v procentech pro jednotlivá kritéria a na konci celkové porovnání kompatibility partnerů. V popisné části uvidíte detailní popis jednotlivých kritérií a porovnání vašeho výsledku se zdravou mírou pro každé kritérium.

Mohu test opakovat?

Pokud si partneři objednají PartnersTest+, tak mohou své testy opakovat kdykoliv v budoucnu. Naše doporučení je po půl roce až roce. Jinak se PT opakuje pouze v případě, kdy validita testu je nižší než 65%. V tom případě dostane zákazník automaticky  Výstupy email s výzvou k opakování testu. To se může opakovat víckrát dokud nedosáhne dostatečně vysoké validity.

Jak je to s ochranou mých dat a výstupů?

Výsledky každého profilu se vždy považují za důvěrné a pracovat s nimi mohou jen certifikovaní uživatelé systému WORKtest. Výstupy testu jsou vlastnictvím zákazníka a ten má právo kdykoliv zažádat o jejich vymazání.

Při vývoji systému testů WORKtest jsme dbali na požadavek bezpečnosti připojení. Týká se to přenosu dat přes Internet a jejich ukládání do databáze. Celá komunikace mezi respondentem a systémem WOTKtest probíhá přes kódované SSL spojení. K testu se dostanete z jakéhokoli počítače bez toho, abyste se museli obávat, že vaše výstupy zůstaly v počítači uložené. Jestliže jsou v počítači povolené „cookies“,  zůstane tam jen informace, že jste navštívili stránku www.worktest.cz, ale vaše výsledky se do počítače neuloží.

Kolik jednotlivé druhy testů stojí?

Cena základního partnerského testu pro oba je 990 Kč, PartnersTest Plus stojí včetně retestu po několika měsících 1 490 Kč. Single test stojí 590 Kč. Nově nabízíme light verzi SingleTestu, SingleTest Basic, kde nejsou rizikové faktory, za 390 Kč.

Není to drahé?

Vše je relativní. Jakou hodnotu pro vás mají informace, které vám pomohou ke zlepšení nebo záchraně vztahu? Jak cenný je váš vztah? Na trhu je mnoho produktů s velmi diskutabilní výpovědní hodnotou jako vykládání karet, horoskopy apod., které jsou často i dražší. Je třeba si také uvědomit, že systém WORKtest, z kterého PartnersTest vychází, se zdokonaluje už přes dvacet let a jeho vývoj stál desítky miliónů korun.

Co když potřebuji i konzultaci s psychologem nebo koučem?

V tom případě si můžete zakoupit i konzultaci (osobní či telefonickou) 1 000 Kč za 1 hodinu nebo 500 Kč za půl hodiny. Na voucheru jsou uvedeny kontaktní údaje na naše psychology a kouče, stačí se objednat na domluvený termín.

Nějaký chytrý citát na závěr?

Závěrem bychom pro Vás rádi uvedli Alberta Einsteina „Život je jako jízda na kole. Abys udržel rovnováhu, musíš pokračovat v pohybu“. Aby se mohlo kolo hýbat, musí být v pořádku.

…. Z našeho pohledu to lze chápat i takto: Prvně je třeba vědět a znát příčiny, mít zpětnou vazbu a analyzovat, mít nadhled nad situací a být schopen ovlivnit děj, změnou postoje sebe sama   a partnera a teprve měnit vztah jeho budováním.

PartnersTest vám přináší informace pro analýzu současného stavu a ukazuje směr potřebných změn.