Pro novináře

PartnersTest – tisková zpráva

Pusťte vědu do vztahů. První seriózní online projekt umožňující partnerům se lépe poznat na základě vědy.

Je dokázáno, že kvalitní vztahy zvyšují životní spokojenost i délku života a jsou základním stavebním kamenem lidského štěstí. Na rozdíl od populárních kvízů, astrologie, vykládání karet, dotazníků apod. je nyní konečně na trhu online produkt, který partnerům pomáhá ve vzájemném poznání s pomocí prověřeného přístupu, konkrétně psychodiagnostické metody vycházející z tvarové psychologie (spontánní výběr a asociace na skupinu tvarů). Tento přístup a metodika testu neumožňuje manipulaci ani stylizaci a tím dosahuje velmi vysoké míry validity a spolehlivosti. PartnersTest je postaven na základě psychodiagnostického systému WORKtest, který se primárně od roku 1996 a v online verzi od roku 2004 zaměřuje na lidské zdroje a za kterým stojí autorka Eva Urbanová.

V rámci psychodiagnostického PartnersTestu se partneři mají možnost testovat ve 32 kritériích rozdělených do 5 sekcí – Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování. Samotný online test zabere nejvýše půl hodiny a výsledky jsou vidět ihned online včetně popisu a grafických výstupů. Ukázky najdete zde. Kromě porovnání obou partnerů lze v grafech vidět i výsledky vůči populaci. Kromě partnerského testu je možné si objednat i SingleTest a to ve dvou variantách. Pro partnery, kteří chtějí svůj vztah řešit opravdu důsledně, nabízí PartnersTest i osobní či telefonické konzultace od zkušených psychologů, certifikovaných, na psychometriku proškolených vztahových poradců, či koučů.

Zakladatelka projektu Eva Urbanová říká: „Proč jsou seznamky plné lidí? Proto, že chtějí být singl? Naopak…. Měla jsem možnost dlouhodobě s mnoha lidmi vést na toto téma dialog a výsledek mě jednoznačně utvrdil v tom, že tento projekt měl být už dávno na trhu.  Vztahy jsou totiž velmi drahá investice. Po dlouholeté práci na WORKtestu, který je primárně zaměřen pro řízení lidských zdrojů, nás napadlo vytvořit nový produkt pro širší veřejnost. Nový jen relativně, protože metodika vychází právě z osvědčeného a na trh úspěšně aplikovaného WORKtestu, kterým od roku 2004, jen v online verzi psychodiagnostiky, prošlo přes 30 000 lidí. Standardizace a validizace PartnersTestu byla provedena na vzorku 12 000 lidí a trvala od roku 2016. Vývoj zde

  • Výsledkem je zjištění, že v první verzi metodiky korelace mezi položkami testu nejsou mezi sebou v rozporu a rovněž se prokázalo, že nejsou v rozporu ani s teoretickým modelem, který je základem testu. Korelace mezi jednotlivými položkami a základními rovinami jsou silné a jsou v rozmezí 0,55-0,87. Podle norem a předpisů, které jsou používány ve statistické analýze, se za středně silné hodnoty uvádí korelace od 0,30. V čem se liší  WORKtest, (ze kterého PartnersTest vyhází)  od  bežných dotazníků najdete zde

Zájemci si mohou PartnersTest objednat již nyní online na www.partnerstest.cz. Ceny najdete u jednotlivých testů včetně odborné konzultace.

Kontakty: Mgr. Eva Urbanová, ed@worktest.cz, tel.: 777 022 543

Rozhovor s autorkou PartnersTestu Mgr. Evou Urbanovou

„Trhliny ve vztahu jsou jako voda, která následkem mrazu rozlomí beton.“

Pojďme do historie – jak vůbec vznikl základ pro PartnersTest tedy WORKtest – nástroj pro personalisty a jaké byly začátky?

WORKtest vznikl daleko dříve, než jsme ho v roce 2004 jako první spustili v online verzi s tím, že uživatelé měli výsledky ihned k dispozici, což doposud žádný jiný systém v České republice neumožňoval. Začátky datujeme do roku 1996, kdy jsem začala používat 6 obrazcovou matici tvarů a provádět diagnostikování metodou tužka-papír. Následně jsem metodu dále rozvíjela do 51 obrazců. 

Vývoj WORKtestu byl dlouhý a finančně náročný včetně ověřovacích validačních studií. Stál desítky miliónů korun. Vše jsme financovali z naších vydělaných peněz, nevyužili jsme žádné evropské dotace, na což jsme hrdí. Podnikat a vyvíjet s pomocí dotací je velmi jednoduché, my si ale ceníme vlastní práce a úsilí.

 

Jak vás napadlo aplikovat metodu WORKtest pro vztahy?

Byl to vlastně impulz tzv. zvenčí. V rámci našeho týmového brainstormingu psychologů, obchodníků a programátorů, kteří pracují na strategii rozvoje systému do budoucna, se tato potřeba potkala s praxí. Ihned jsme se při mapování setkali s velkým ohlasem a potřebou takovou službu nabízet.

 

Přeci jen – WORKtest je profesionální nástroj pro HR, jak bylo náročné aplikovat jej na PartnersTest?

Naše metodika obsahuje popis projevů struktury a dynamiky osobnosti v čase a tak umožnuje vytvářet a na potřeby modifikovat mnoho variant řešení, tedy i vztahy na pracovištích. Partnerské vztahy jsou jen další modifikací. Aplikace na PartnersTest náročná vzhledem ke komplexnímu softwarovému řešení nebyla, spíše bylo náročné vytvořit a popsat tento blok a pak ho korelovat s celým systémem, kde je více než 300 různých kritérií z jiných oblastí. Vše musí dávat korelaci, kde jsme použili vzorek 12 000 dospělých respondentů, což nám zabralo hodně času.

 

Jaké hlavní rozdíly jsou mezi WORKtestem a PartnersTestem?

PartnersTest pracuje na stejné metodice jako WORKtest. Liší se v kategoriích chování pro partnerské soužití, které jsou pochopitelně jiné než v oblasti HR poradenství. WORKtest je zaměřen na oblast pracovní a školní populace a PartnersTest na oblast partnerských vztahů, kde jsme jako hodnotící kritéria popsali specifické oblasti typické pro chování jedinců v osobní a partnerské rovině. V tom je ten rozdíl.

 

Mluvíte o vědeckém přístupu a psychologických metodách. Které využíváte pro PartnersTest?

WORKtest i PartnersTest je založen na tvarové (gestalt) psychologii a pracuje na podvědomé úrovni. Celý systém psychogeometrie WORKtest®, ze kterého PartnersTest vychází, má díky svému principu a své struktuře projektivního testu kapacitu měřit jednotlivě i najednou až 300 osobnostních a výkonových kritérií. WORKtest® pracuje se strukturou a dynamikou osobnosti a to jak vnější, tak i vnitřní a bere v potaz i klíčové okolní vlivy působící na osobnost jako takovou. 

Podstatné je to, že naše metodika neumožňuje stylizaci jedince – jinými slovy testovaný se nemůže vylepšovat, jak by normálně při dotazníkové metodě mohl, chtěl a dělal. WORKtest jako takový má mnoho různých validizačních studií, které provádíme od jeho spuštění. Stejně tak jsme v roce 2017 udělali i studii na partnerské vztahy, než jsem se rozhodli projekt veřejně spustit. Výsledkem bylo zjištění, že korelace mezi položkami testu nejsou mezi sebou v rozporu a rovněž se prokázalo, že nejsou v rozporu ani s teoretickým modelem WORKtest, který je základem testu. Domníváme se, že vzorek 12 000 respondentů je významně dostatečný k verifikaci testu i této oblasti. V procesu standardizace testu jsme dosáhli korelace* mezi jednotlivými položkami a příslušnými škálami 0,55-0,87 (na vzorku N = 12000). Celkem je v PartnersTestu zahrnuto 24 položek a 5 škál zaměřených na Osobnost, Psychiku, Sexuální chování, Vztahy a Rizikové faktory. Námi provedená korelační analýza poukázala na existenci vazby mezi položkami Partnerského testu a položkami WORKtestu, které již prošly statistickou analýzou dříve. Je třeba také poznamenat, že v Partnerském testu jsou využity hodnotící kritéria (položky) WORKtestu. Například Emoční inteligence, Samostatnost, Energetický potenciál, Psychická stabilita, Sebedůvěra, Rizikové faktory chování a další ve výsledku uvedené.

Poznámka: „Korelace“ znamená statistickou závislost dvou veličin (vzájemný vztah mezi veličinami – hodnotícími kritérií).

 

Pro koho je PartnersTest? Komu chcete touto službou pomoct?

PartnersTest Je určen pro všechny, kteří chtějí mít kvalitní a spokojený vztah. Pro ty, kteří chtějí vztah budovat na základě hodnot, upřímnosti, respektu, úctě, vzájemné přitažlivosti, kompatibilitě a kredibilitě, názorové platformě, výchově dětí, hospodaření a podobně. Test umožňuje určit úroveň projevů chování a vlastností, které jsou důležité pro vztah a také umožňuje pracovat na jejích rozvoji, pokud se některá vlastnost projeví jako slabší. Ostatně test se zaměřuje na kombinaci 5 základních rovin (Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování), které jsou seřazeny do 24 různých kritérií.

 

Myslíte, že v dnešní době krize vztahů a stále populárnějšímu single životu, má takový projekt smysl?

Proč jsou seznamky plné lidí? Proto, že chtějí být singl? Naopak. Měla jsem možnost s mnoha lidmi vést na toto téma dialog a výsledek nás jednoznačně utvrdil v tom, že tento vědecky podaný projekt měl být už dávno na trhu.

 

K čemu je vůbec PartnersTest dobrý? Jak může pomoct?

Dobrá otázka, na kterou nelze stručně odpovídat. Naším primárním cílem je navrátit lidem hodnotu vztahu, zajistit takovou platformu, kde se budou partneři a jejich děti cítit bezpečně a budou se domů rádi vracet, partneři se budou společně více věnovat dětem, které zase mohou čerpat jistotu z bezpečí domova a všichni konečně zažívat well-being (spokojenost a radost ze života) v tomto hektickém a nepříliš stabilním, či zkaženém prostředí. Mimo jiné test umožní jedincům poznat jejich silné a slabší stránky a upozornit je na případné chyby při výběru partnera či pracovat na sobě, pokud již ve vztahu jsou.

 

Kdy je dobré o PartnersTestu uvažovat? V jaké fázi vztahu?

Kdykoliv jste ve vztahu, nebo se na vztah chystáte, rozhodně pokud jste ve fázi vstupu do manželství či registrovaného partnerství. Když kupujete dům, či byt, tak ho zkoumáte ze všech stran, než ten krok uděláte, že? A tak by to mělo být i v partnerských vztazích. Víte, vhodnou variantou pro partnerský test je i fáze rozchodu. Někdy stačí vidět okolnosti a pohnutky partnera k určitému jednání a dá se mnohé zachránit a nečinit hned rozvodové kroky. Drtivá většina si přeje najít partnera, který bude jeho oporou a nejraději na celý život, stejně jako koupě domu, či bytu. Časté stěhování je vždy svým způsobem ztrátové.

 

Testujete se i vy sama? Testujete se i s partnerem?

Budete se divit, ale ano. Testuji se.  Nebála bych se partnera požádat o vyhotovení testu. Je to stejné, jako když vás partner požádá o HIV test. Považuji to za normální. Pokud odmítne, je to zajímavá informace pro vztah, co myslíte?

 

Už si nějaký pár vaši službu vyzkoušel? S jakými výsledky?

Ano, skutečně mnoho lidí. Až jsem byla sama překvapená, že si sami o to s velkým zájmem řekli. I to byl ostatně důvod po dvouletém vývoji spustit test ke konci roku 2017 veřejně. Spokojení byli, a to i zejména v rámci retestu, kdy mohli výsledky porovnat v čase – v době krize a po krizi, což má pro nás velkou informační hodnotu. Ani se nám nestalo, že by někdo z páru, či sám výsledky nějak rozporoval, naopak nás sami iniciovali ke spuštění.

 

PartnersTest je test pro páry. Mám pocit, že v každém páru vždy někomu na vztahu záleží víc. Máte nějakou radu, jak přesvědčit partnera, aby si udělal test?

Nemám radu, neradila bych jak na to, doporučuji partnera o to požádat, a pak si nad výsledky sednout sami nebo s naším vztahovým koučem, či jiným odborníkem na vztahy, popřípadě psychologem. Pokud vztah myslí vážně a upřímně, není o tom pochyb. Jak jsem uvedla, pokud odmítne, i to je minimálně zajímavá informace pro vztah jako takový a je vhodné s ní pracovat.

Můžeme jen doporučit, pokud si partner odmítne test udělat (na to má pochopitelně právo) tak druhý partner může využít svých výsledků testu jako srovnávacího kritéria chování partnera a udělat si jakousi „prognózu o vztahu do budoucnosti“.

V dnešní době je hodně slyšet o alternativních metodách. Máme alternativní medicínu, leckdy i alternativní pravdu. Co si o alternativních metodách slibujících zlepšení osobního života i vztahů myslíte?

To že jsou alternativní metody, kterých lidi využívají je jen dobré znamení toho, že lidem na vztazích záleží, hledají cestu nějaké jistoty a chtějí se na to podívat z různých stran. Je také ale dobré od alternativy přejít k vědecky podložené, validní metodě a podívat se na reálná data a nespoléhat na alternativy. Fakta jsou fakta, to bylo, je a bude.

 

Jakou roli hraje PartnersTest u párů, které na svém vztahu už pomocí různých nástrojů a metod pracují?

Je dobré si ověřit výsledky jiných metod, zvolit zejména validní metody a podívat se na reálná data správnou optikou, neboť víme, jak jsou lidi lehce manipulovatelní, ovlivnitelní a uvěří všemu, co se namane. Dotazníkové metody, kterých je na trhu a v seznamkách hodně, jsou bohužel v tomto směru nedostatečné vzhledem k nízké míře přesnosti. Vezměte si, že v dotaznících se můžete velmi snadno stylizovat a pak jste ve výsledku někdo jiný, než skutečně jste. Na to už doplatilo mnoho lidí.

 

Kromě párového testu nabízíte i test pro jednotlivce SingleTest. Proč?

Jednotlivec se může o sobě leccos dozvědět v oblastech: Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory. Konec konců může s tímto výstupem oslovit budoucího partnera a doložit tak svůj seriózní přístup i kvality. Případně může zapracovat na slabších stránkách, než se rozhodne pro vážný vztah.

A na závěr – co byste poradila těm, kteří si myslí, že vztah prostě je anebo není a jsou přesvědčeni, že jim psychologové těžko pomohou, protože oni přeci nemohou znát jejich konkrétní situaci?

 Je to jejích postoj a názor, kterým se sami zařazují do skupiny „žít vztah: cesta/pokus/omyl = vždy to nějak dopadne“. Na to, co se stane, se pak dívají jako na náhodu, osud, který nemohli ovlivnit. Tyto situace se jim pak v životě stále opakují. V podstatě se může jednat i o neschopnost, či neochotu cokoliv ve vztahu řešit. Na druhou stranu, co se děje ve vztahu opakovaně, je způsobováno určitými rysy člověka. Znát tyto vlastnosti, postoje znamená znát příčinu a to jim umožní vyvarovat se do budoucna podobným situacím.

PartnersTest jim umožní lépe pochopit souvislosti a důvody nezdarů nebo rozpadů vztahů. Uvědomte si, že jakýkoliv rozchod znamená pro jedince velké emoční vypětí a zátěž. Někteří se z rozchodu nikdy nevzpamatují, jiní těžce, někteří to mají jako seznamovací turistiku, kdy si vrásky z rozchodů až tak nedělají (jdou ihned na seznamky). Myslím si, že znát příčiny je dobré pro řešení následků a za to PartnersTest stojí. Pokud partneři do vztahu nedají upřímnost a tuto hodnotu dlouhodobě nebudují, vztahy dostávají trhliny a je otázkou času, kdy prasknou. Je to jako voda, která následkem mrazu rozlomí beton. Vztahy jsou o důvěře a důvěra je o upřímnosti. Jednoduché že?