Ukázky výstupů testů

v grafické části najdete v detailu po rozkliknutí. 

Psaná část je zaměřená na popis hodnotících kriterií (uvidíte pouze část). Součástí partnerského testu je i porovnání partnerské vztahové kompatibility, která je stěžejní částí porovnání všech kriterií u partnerů, včetně závěrečného skóre s komentářem a doporučením.

Když si jdete koupit dům, či byt, tak ho zkoumáte ze všech stran, než rozhodnutí uděláte, že?

A tak by to mělo být i v partnerských vztazích.

Drtivá většina z nás si přeje najít partnera, který bude oporou a nejraději na celý život.

PartnersTest

je tady pro vás kdykoliv jste ve vztahu, nebo se na vztah chystáte, a rozhodně pokud jste ve fázi vstupu do manželství či registrovaného partnerství.

 PartnersTest

je dobrou volbou i ve fázi rozchodu. Někdy stačí vidět okolnosti a pohnutky partnera k určitému jednání aby se dalo mnohé zachránit.

Test je zaměřen na kombinaci 5 klíčových  rovin (Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování), které jsou seřazeny do 28 různých kritérií. Vyplnění testu vám nezabere víc než  25-30 minut, vaše výsledky máte k dispozici okamžitě po vyplnění testu.

PartnersTest

je postaven na projektivní metodě, která pracuje na podvědomé úrovni a tak na narozdíl od různých dotazníkových testů, či jiných rozborů

 neumožňuje testovanému aby se jakkoli sytlizoval, či vylepšoval.

PartnersTest vám ukáže věci takové, jaké jsou.

Tato diagnostická metoda je dimenzována pro uživatele starší 18 let.