Starší ženy jsou ve vztahu trendy nebo je to vypočítavost?

Analýze tohoto problému byla věnována kniha «Older Women, Younger Men: New Options for Love and Romance» (2000). Autoři Felicia Brings a Susan Winter popsaly výsledky analýzy interview s více než dvě stě párů, kteří žijí v Americe, v nichž žena byla starší než muž. Informace jsou zajímavé, ale výsledky byly získány na americké vzorku a jsou zastaralé.

My jsme se české populace mužů zeptali na konkrétní otázku:

Proč mají mladí muži zájem o starší dámy? Podle 136 odpovědí jsme se pokusili sestavit jakousi typologii tří kategorií:

Snílci

Neumí to vysvětlit, ale od puberty vždy tíhli k starším ženám. Tak to prostě mají. Mladé holky jim nic neříkají. Starší žena ví, co od života chce, je samostatnější, rozumí ji mentálně i fyzicky a tak se „rád nechá vést a svést“ od zkušené a zralé. Vedle ní se tento typ muže cítí hodnotněji. Mají snadnější možnost sexu než u mladé holky, hledají životní zkušenosti, což mladá děvčata rozhodně neposkytují. Chtějí se sex naučit. Když mladý muž selže nebo se mu to nepovede, starší žena to pochopí, nevysměje se mu, mladá naopak ano, a ještě to pošle dál. Slovy mnoha mužů: „dostanete, co chcete, tyto ženy nejsou problematické a je s nimi bezpečný sex“. Mladým mužům je jasné, že tyto vztahy vydrží tak 3-8 let. Ženy obvykle začnou na mladé kluky časem žárlit a dochází jim, že tento vlak ujíždí dál…. Ostatně Snílkové na základě zkušeností se starší dámou dále své vztahy budují, berou si ze zkušenosti vzory do života.

Mamánci

Často se stává, že muž přichází o mámu v raném dětství či v pubertě a hledá oporu straší ženy, stejně tak jako mladé holky vzhlíží ke zralým mužům, ve kterých vidí tátu. Mladíci ve starší ženě vidí mámu, cítí bezpečí, péči, obdiv, pochopení. Tito muži ví, že starší žena málokdy odmítne mladého zajíčka možná i ze strachu, že by jí mohl uniknout „dost možná to vnímá starší dáma jako poslední zážitek“. Zajíčci mají strach riskovat potupu/odmítnutí u vrstevnic, a tak jdou „na jistotu“ starších žen. Mladí muži přestávají být „muži dobyvateli“. Hledají matky, pečovatelky, průvodkyně, „učitelky sexu“ a nechtějí být samostatní a zodpovědní za vztah ani sami za sebe. Nepotřebují budovat vztah, mají svoji maminku a tzv. hotel, fotel, servírka. Tyto vztahy mohou přetrvávat delší období oproti předchozím vztahům.

Spekulanti

Jsou typy mužů, kteří vyhledávají prosperitu. Starší ženy mají zkušenosti v čemž mladí muži cítí snadnou kořist a „možnost bezpečného sexu, zajištění a pohodlný život“. Nemusí do starší dámy tolik investovat, naopak získají, co chtějí včetně hmotného zabezpečení. Ženy jsou zkušené a nehrnou se do vdavků. Některé ženy posedlé sexem mají dost peněz, tak platí a myslí, že jsou blahem v nebi, ale popravdě si kupují sex, což jim vlastně ani nevadí. Jsou si toho vědomé, proto to dělají. Starší ženy ví, co chtějí, mladí k nim vzhlíží s vidinou prosperity a obdivu. Je to stejné i u mladých holek se staršími pány, prostě se nechají vydržovat. Muži sází v mnoha ohledem na výhody, které z těchto vztahů plynou.

Další postřehy mužů:

  • Výzkumem lze vyjádřit názor zralých mužů, že starší ženy jsou pro mladé muže dnes mnohem přitažlivější ve všech směrech. Jsou atraktivní, umí se oblékat, mají zkušenosti ze života, umí se uvolnit a dát vše do milování. Jako starší muž by mladou ženu dneska nechtěl. Nemá v mnoha případech co nabídnout a není to jenom o sexu. V dnešní době je také málo vzorů pro mladé „muže“ a tak hledají záchranu u starších žen. Jsou nesamostatní, rozmazlení, bojácní – potřebují sponzoring po všech stránkách.
  • „O mladší ženy muže připravili „movití starci“ a tak jim zbývají ty starší dámy“. Berou co je, a co se nabízí. Někteří muži v tom vidí dobrý byznys, zejména, pokud je žena veřejně známá či je celebritou.
  • Kolem puberty „je to pudově zakódované“ a většinou vždy poprvé vidí nahou ženu doma ….vlastní matku a začínají o tom dále přemyslet a láká je takové hotové ženské tělo. Akorát u matky s tím nejde nic dělat tak si začnou představovat učitelky ve škole, sousedky nebo známe rodičů či tety apod.