To jsou oblasti, které zajímají každého, je to koření života a také každého vztahu. I když si můžeme říkat, že pro šťastný a trvalý vztah je nejdůležitější hlavně porozumění, či empatie. S tím souhlasíme, ale snad každý ví nebo si vyzkoušel, že bez sexuální aktivity není možné dlouhodobé soužití, aniž by jeden z partnerů něco nehledal jinde.

Vázanost na partnera

S tím ovšem také souvisí sexuální věrnost neboli vázanost na partnera. Ne každý je zastáncem monogamních vztahů, ale sexuálně aktivních žen je víc (55,2%), než mužů (41,5 %a naopak sexuální vázanost na partnera je u mužů i žen vyrovnaná (50 % muži a 51 % ženy). Se sexuální aktivitou a vázaností na partnera souvisí i změny v partnerských vztazích. Bývají to nezřídka ženy, které jsou iniciátory změny ve vztahu. Muži více vyčkávají (vyhovuje jim, když mají své jisté a občas si přilepší jinde), mlží a odhodlají se ke změně, až už není zbytí, nebo jsou partnerkou či okolnostmi před změnu postaveni.

Sexuální vázanost na partnera u žen i mužů v největší míře určuje psychická odolnost a stabilita a zejména well-being (pocit životní pohody a spokojenosti i ve vztahu).

Vaše Eva *Výsledky našich empirických dat uvádíme v procentech a v pořadí muži/ženy na české populaci. Pro data a jejich porovnání jsme zvolili vzorek 5 800 respondentů z řad mužů a žen ve věku od 18 do 70 let.

Závěrem, doporučení od Evy: Můžeme to brát ze všech možných úhlů pohledu, ale stejně dojdeme k jedinému závěru a sice, že sex je kořením života každého vztahu. Vztah bez sexu možný sice určitě je, ale prožitky sblížení nic nenahradí. Žádný sport, žádná meditace na vyšší úrovni a podobně. Uvědomte si, že tělesné sblížení, byť formou tantrické masáže přinese erotické potěšení, ale nenahrazuje sexuální spojení a prožitky. V případě, že tato součást z partnerského vztahu vyprchala, je dobré si o tom s partnerem promluvit, popřípadě zjistit, jak máte vyladěnou sexuální aktivitu a nastavit vzájemné očekávání, což můžete zjistit Partners testem.

Závěrem, doporučení od Viktora: Sílu sexuální touhy ovlivňuje mnoho faktorů. Potřeba sexu může být u partnerů různá. Není výjimkou, že jeden touhu má a druhý ne, čímž jeden z partnerů pociťuje nátlak nebo obtíž. Například je známo, že muž zažívá nejsilnější sexuální apetit ráno, když hladina testosteronu dosahuje nejvyšších hodnot. Naopak žena cítí sexuální přitažlivost odpoledne, až večer. Vhodné je domluvit se na vzájemných “rituálech“, které oboustranně přinášejí uspokojení a zmírňují případné pocity frustrace plynoucí z odmítání partnera například v důsledku vzájemné nesladěnosti. Důležitá je nejen komunikace, ale zejména znalost sama sebe a znalost touhy a prožitků svého partnera.

Budeme rádi za vaše názory, či zkušenosti, které můžeme společně sdílet: klikněte zde.