Morální hodnoty, tedy hodnotový systém založený na respektu, úctě a důvěře, jsou mezi respondenty muži a ženami poměrně shodné. Muži mají nejvyšší morální hodnoty 53,2 % a ženy 55 %. Znamená to, že si v této oblasti jsou muži a ženy dost podobní. Stále diskutované téma je například „zlatokopectví.“Mohlo by se zdát, že ženy jsou v této oblasti vynalézavější. Kalkulace na výhodu je v podstatě přirozené srovnávání nákladů aktivit s ohledem na získání výhod pro co nejlepší výsledek a tak se téměř každý člověk snaží využít lepší a výhodnější pozici, či postavení v situaci. Neznamená to však, že by člověk byl pro tuto vlastnost amorální.

Vaše Eva

* Výsledky našich empirických dat uvádíme v procentech a v pořadí muži/ženy na české populaci. Pro data a jejich porovnání jsme zvolili vzorek 5 800 respondentů z řad mužů a žen ve věku od 18 do 70 let.

Budeme rádi za vaše názory, či zkušenosti, které můžeme společně sdílet: klikněte zde.