Dnešní doba, která je zaměřena téměř ve všech směrech na výkon, je velmi zrychlená a často se v ní můžeme ztrácet, respektive se můžeme ztrácet sami v sobě a zapomínat tak na to, co je v životě opravdu důležité a věřte nebo ne, kariéra to skutečně není. Ano, chceme budovat kariéru, toužíme po cestování a nových poznatcích a urputně prahneme po nekompromisním štěstí, o kterém de facto víme jen to, že ho chceme, ale to, jakou má, skutečnou podobu si nedokážeme představit. Tento běh na dlouhou trať se posléze podepisuje i na nás samotných, a to především v oblasti mezilidských vztahů a o to více vztahů partnerských. Začínáme totiž neustále zvyšovat své nároky a brodíme se davem partnerů a partnerek, na kterých neustále hledáme chyby a nedokonalosti. Když se posléze otočíme, uvidíme sami sebe v zrcadle, jako zkroušené lidské bytosti, které mají možná vše, ale to, co jim chybí je láska. Pokud tedy máte strach z toho, že byste v tomto pomyslném zrcadle mohli jednou spatřit i svou tvář, zkuste si udělat moderní test, který vám nenásilnou formou napoví, jaká by měla být vaše skutečná cesta. Strach z testování přitom vůbec mít nemusíte. Test je jednoduchý, pracuje na podvědomé úrovni a poskytne vám jasnou zpětnou vazbu. Poskytne vám reálný obraz sebe sama nebo partnera. Proto nechce obavy a strach z testování za dveřmi a soustřeďte se pouze na test, který vám posléze poskytne zpětnou vazbu, se kterou budeme moci pracovat. Testování se není třeba obávat, naopak. Obávat se můžete pouze sami sebe, pokud se dostatečně neznáte na tolik, abyste mohli mít reálný pohled i na toho druhého. Věděli jste, že schopnost mít reálný sebenáhled má pouze malé procento populace? Ano, je to tak, každý máme rádi růžové brýle, a tak je sundejte a dívejte se na realitu správnou optikou. Jen tak totiž můžete najít správného partnera a mít pohodový vztah. Partnerstest je cestou poznání, nikoliv cestou slepoty.

Začněte stavět vztah na pevných základech

Velmi často se lidé ve vtazích přetváří, a to nejen na samotném začátku vztahu, kdy mají ve většině případů oba partneři růžové brýle. Přetváří se z mnoha důvodů ať již ze sobeckých či jiných. Problém ovšem nastává tehdy, když vyjde najevo pravda, která se za přetvářkou skrývala. V tomto případě může nastat vztahový problém, který je třeba urychleně řešit. Řešením je bohužel velmi často rozchod či rozvod obou partnerů. Je to rychlý způsob, jakým udělat tlustou čáru za vztahem, který si oba partneři byli ochotni pěstovat. A proč k takovému rychlému konci došlo? Oba partneři si nebyli schopni na samém prapočátku svého soužití vymezit jasná pravidla, hovořit spolu s pokorou, ale především, být k sobě upřímní. Přičemž k záchraně vtahu stačilo jediné, a sice vědět, co můžete jeden od druhého očekávat a odhodit masku přetvářky, která ve vztahu nemá své místo. Pokud se necháte otestovat v jednoduchém, a přesto účinném partnerském testu, můžete si být jisti, že po jeho ukončení budete vědět, jakým způsobem byste k sobě měli s partnerem přistupovat a jak byste se měli vzájemně respektovat a také milovat. Strach z tohoto testu vám může pomoci odbourat představa, že díky němu můžete svůj skomírající vztah zachránit.

Neřešte problémy v partnerské poradně

Pokud ve vztahu nastane jakýkoliv problém, je třeba ho začít řešit, což je bez diskuze. Ovšem nemusíte ihned při první vztahové bouřce klepat na dveře v partnerské poradně, nýbrž stačí, když vzájemně odhalíte daný problém ve vztahu tím, že si zkusíte kupříkladu vyplnit partnerský test, který vám nastaví zrcadlo a pomůže tak odhalit, jaké skutečné překážky ve vašem vztahu opravdu visí. Rovněž vám ukáže i cestu a správný směr, jakým byste se měli ubírat. Vězte, že vše se dá zvládnout. Stačí pouze překonat prvotní stres a obavy z testování.

Neobávejte se neznámá

Máte strach z toho, že by test odhalil vaše slabé stránky a jednomu z partnerů by toto zjištění nemuselo být pochuti? Ano, i to se může stát, ovšem vězte, že k odhalení by dříve či později stejně došlo. Odbourejte svůj strach z testování a neobávejte se už vůbec neznáma a už vůbec ne testů, které vám pomohou poodhalit zákulisí vašich vtahů. Není přitom důležité, zda partnera již máte či ho teprve hledáte. Testovat se totiž můžete jak sami, tak v páru. Záleží vždy pouze na vás, co chcete zjistit. Pokud máte ve vztahu neshody či nevíte, kam váš vztah směřuje, pusťte se do partnerských testů, pokud naopak žijete takzvaně singl, můžete při testu zjistit, jaká polovička by se k vám a vašemu typu povahy hodila. Testování je totiž velmi moderní a nenásilný směr, který dokáže vyřešit i ty problémy, o kterých jste si mysleli, že jsou neřešitelné. Strach z testování tak rozhodně není na místě. Je to stejné, jako když kupujete auto, či dům, pečlivě zkoumáte jeho parametry, abyste se vyvarovali případných kolizí a chyb. V tom totiž tkví i naše testování pro partnerské vztahy.