Proč kvalitní psychodiagnostika pro partnerské vztahy?

Řešíte vztahy, hledáte odpovědi a rady na internetu či u odborníků? Vyzkoušeli jste množství nejrůznějších partnerských dotazníků na internetu, či zábavných kvízů a typologií, které poskytují odpovědi na otázky? Jaké jsou rozdíly v metodách a proč je vhodné pro budování či udržení vztahu opírat se o kvalitní a validní data Partnerstestu?

Internet – dotazníky, kvízy free nebo za sms Výsledky, které získáte
1.
 • Internet nabízí nejrůznější množství zábavných dotazníků, kvízů a typologií založených na otázkách a odpovědích. Najdete je i u nejrůznějších poradenských portálech
 • Vyplnění více testů či dotazníků zabere dost času.
 • O výsledky se nelze opřít, mnohé z nich neposkytují validovaná data (ověřené psychometrikou)
 • Mnohdy se jedná o náhodně sestavené otázky bez relevantních odpovědí a významu pro řešení partnerských kolizí
2.
 • Dotazníky pracují na vědomé úrovni, proto umožňují stylizaci
 • Neukazuje reálný obraz o jedinci, pouze předpoklad podle toho, jak odpovídáte a jak se stylizujete
 • Odpovídáte tak, jak sami chce, abyste vypadali, popřípadě jen přidělujete body k tvrzením
3.
 • Testy Vás nic nestojí, nebo jen sms.
 • Nemůžete za tuto cenu očekávat kvalitní výsledky. Jedná se mnohdy jen o zábavné testy, kvízy, či orientační typologie

 

Partners test Výsledky
1.
 • Odborníky sestavená psychodiagnostika se zaměřením na strukturu, dynamiku a charakterové vlastnosti jedince včetně rizikových projevů chování.
 • Test trvá jen 20 minut.
 • O výsledy se můžete plně opřít, vychází s lety prověřené psychometriky WORKtest, jehož validita pro Partnerské testy je ověřovaná na vzorku 5789 respondentů
2.
 • Test pracuje na podvědomé úrovni,neumožňuje stylizaci
 • Ukazuje skutečný a reálný obraz o kvalitách jedince
 • Do testu se nelze stylizovat a promítat do něj své pocity a spekulovat nad odpovědí
3.
 • Test Vás stojí peníze.
 • Ceny jsou vyvážené s ohledem na kvalitu a množství dat, které testem získáte včetně porovnání kompatibility partnerů
 • Výsledky jsou velmi komplexní
 • Testování umožní podívat se na sebe objektivně ve srovnání s jinými muži (ženami)

Proč stojí za to použít PartnersTest?

 1. Člověk se mění v čase a test Vám ukáže tyto změny (progres i stagnaci jedince) včetně porovnání s partnerem
 2. Test má stupnice, které pokrývají různé aspekty chování důležité pro budování, či udržení kvalitních vztahů
 3. Projektivní charakter testu vám umožňuje vyhnout se stylizaci a ukázat reálný obraz o vašich kvalitách.