Zde se očekává, že tato vlastnost bude u žen výraznější, ženy budou silnější. Obecně se předpokládá, že ženy mají větší sklon o někoho pečovat. Ano, je tomu tak, ale i u mužů se tyto pozitivní vlastnosti projevují. Rozdíly mezi ženami a muži nejsou až tak markantní (muži 53 % a ženy 56 %). Péče a podpora se může logicky promítat i do vztahu k dětem (odpovědnost, rozvoj a výchova dětí) a zde je skóre vyrovnané (57 % muži a 57,6 % ženy).

Co tedy vlastně MĚŘÍME?

Měřená hodnota *péče a podpory ve vztahu* vyjadřuje ochotu podílet se na řešení problémů druhých a vnímat jejich momentální potřebu, mnohdy bez ohledu na vlastní zájmy a omezení. Hodnota vyjadřuje míru chování jedince ve vztahu. Vyžaduje kromě sebekontroly, sebeřízení, emocionální stability, zodpovědnosti a ohleduplnosti také vstřícný vztah k partnerovi, ochotu mu v případě potřeby poradit a pomoci, bez ohledu na status. Projevuje se ochotným postojem jedince ke vzniklé situaci, na pomoc se dívá jako na morální samozřejmost. Toto chování je zvlášť cenné při řešení tíživých či náročných životních situacích (nehody, nemoc, tragédie a podobně). Měřená hodnota rovněž vyjadřuje míru ochoty pomáhat v domácnosti.

Jak interpretujeme výsledky

Lidé s vyšším skóre inklinují k pomoci a podpoře, avšak s vysokým skóre (vysokou mírou ochoty) lidé mají tendenci zajímat pozici tzv. záchranáře či tzv. pomahače (syndrom pomahače se projevuje pocitem *vždy za každou cenu pomáhat*, být vždy k dispozici), což může být ve vztahu za určitých okolností až kontraproduktivní.
Lidé s nižším skóre budou mít tendenci vyhnout se konfrontaci se situací, která může vést až k lhostejnosti.  Zdravou mírou je vyjádřena hodnota okolo 52-62 %.

Vaše Eva

* Výsledky našich empirických dat uvádíme v procentech a v pořadí muži/ženy na české populaci. Pro data a jejich porovnání jsme zvolili vzorek 5 800 respondentů z řad mužů a žen ve věku od 18 do 70 let.

Budeme rádi za vaše názory, či zkušenosti, které můžeme společně sdílet: klikněte zde.