Ve vztahu jsou nejpodstatnější tři věci: vzájemná úcta, respekt a ponechání dostatečné osobní svobody. Bez nich i nejvášnivější vztah zajde na úbytě. Další veledůležitým předpokladem je komunikace, pravdivost, nepotlačovat emoce a přijmout zodpovědnost za stav vztahu. Manipulace a komandování fungují jen dočasně. Hledejme raději pozitiva a radujme se z maličkostí. Vždyť každý den je darem a je jen na nás jak s ním naložíme.

Jste žárliví?

Zbytečně. Smiřme se se skutečností, že nikdo nemůže vlastnit jinou lidskou bytost. Dokonce ani rodiče nemohou vlastnit své děti, mohou je jen vychovávat, milovat a starat se o ně. Žárlivost není nic jiného, než chorobná touha vlastnit, mít jen sám pro sebe.

Rada pro vás:

 • Učme se zvládnout svou majetnickou touhu, tím ovládneme svou žárlivost.

Jak bojovat s žárlivostí?

 • najděme sebejistotu a sebeúctu
 • připomeňme si své klady a silné stránky
 • věnujme se svým koníčkům a snažme se v nich vyniknout
 • nikdy se nesnažme svého partnera kontrolovat, dopřejme mu dostatek volnosti
 • nepopřávejme sluchu pomluvám

A jak se zbavit žárlivosti?

 • především práci na sobě samém
 • nesnažme se partnera předělat podle svého, to stejně může jedině on sám
 • zkusme se podílet na aktivitách svého partnera a věnujme mu svou podporu. Nepleťme si to však s kontrolou!
 • pokud nebudeme partnerovi důvěřovat, brzy budeme mít k nedůvěře příčin víc než dost
 • práce je skvělým lékem na žárlivost, nic se však nesmí přehánět, rovnováha je potřebná

Naše rada na závěr

Buďme věrní. Sami sobě, partnerovi, dětem, zásadám. Věrnost je sice ctnost, ale zvykli jsme si ji považovat za hloupost a přežitek. Věrnost má však stále stejnou hodnotu.